Aanbod

Coaching

Coaching heeft als doel om je eigen intelligentie optimaal te leren benutten. In coaching zet je je verstand in om effectiever met het dagelijkse leven om te gaan. Op een directe en praktische manier leer je situaties waar je tegen aan loopt anders benaderen.

“Je gaat het pas zien als je het doorhebt.” (Johan Cruijff)

Door situaties van meer verschillende punten te leren bekijken kun je ineens veel meer zien. Je hebt meer informatie en dieper inzicht in de manier waarop je functioneert, wat je nodig hebt, en hoe je daar kunt komen.

Methodes: Met gebruik van methodes zoals specifieke gespreksvoering of opstellingen leer je je eigen verstand creatiever en krachtiger inzetten. Ineens zijn er meer mogelijkheden en kun je vanuit nieuwe inzichten andere keuzes maken. Aan de hand van praktische handvatten kun je meer de leiding pakken in het vormgeven van je eigen leven. Je bent minder afhankelijk van situaties of andere mensen om jezelf gelukkig te voelen. 

Vraagstukken: De vraag waar je mee start kan bijvoorbeeld gaan over iets waar je op je werk tegenaan loopt, een loopbaankeuze, stress, burn-out, een sluimert gevoel, depressie of iets in je relatie waar je niet de vinger op kunt leggen.

Doel: Het specifieke doel is afhankelijk van de vraag. Soms wordt deze pas duidelijk als de vraag helemaal helder is. Soms ligt er een nieuwe vraag achter. Maatstaaf is dat je gevoel van kracht en richting sterker wordt.

Coaching of therapie?

De scheidslijn tussen coaching en therapie is niet altijd heel duidelijk. Over het algemeen zou je kunnen zeggen dat coaching meer praktisch is, het doel is het optimaal gebruik van je talenten. De trajecten zijn meestal van kortere duur. Soms lopen therapie en coaching in elkaar over of kom je zaken tegen waarin je de keuze kunt maken om een andere insteek te maken.

Mocht dit allemaal nieuw voor je zijn of je niet zeker weten wat je wilt dan is een coaching-insteek waarschijnlijk de beste start. Tijdens een sessie kunnen we dan altijd samen kijken of er meer nodig is. Jij bent altijd degene de hier de leiding in houdt.

Therapie

In therapie ga je op onderzoek uit naar je onbewuste remmingen en patronen. Je zit vast of loopt elke keer tegen hetzelfde aan. Je beslist om anders te willen leven, al weet je misschien nog niet precies wat dat betekend.

Het woord ‘therapie’ kan vrij drastisch klinken, maar betekend niet meer dan dat je verantwoordelijkheid neemt voor je leven. Ten eerste door aan te geven dat er iets is wat je graag anders zou willen. Ten tweede door te investeren in een proces waar deze verandering zich kan manifesteren.

Motivaties om hier aan te beginnen kunnen zijn:

  • Je zit in een crisis.
  • Je zit in een burn-out of depressie.
  • Je hebt één of meerdere verslavingen in je leven.
  • Je komt elke keer in dezelfde relatie terecht.
  • Je relatie geeft geen vervulling.
  • Je verlangt naar een relatie maar krijgt deze niet gerealiseerd.
  • Je loopt tegen conflicten aan in je familie.
  • Je kunt niet stoppen met hard werken.
  • Je komt niet verder op je werk.
  • Je zit emotioneel vast.
  • Je voelt niets.
  • Je voelt veel te veel.
  • Je seksuele leven geeft geen voldoening. 
  • Je krijgt je richting in je leven niet gevonden.
 • Je mist iets, maar weet niet precies wat.

Kern is dat er een element van je leven vast zit of niet uit een vicieuze cirkel komt. Het lijkt misschien zelf eerder moeilijker te worden dan makkelijker.

Dit alles kan zich ook openbaren in fysieke klachten zoals slapeloosheid, (chronische) pijnklachten, ademhalingsproblemen, klachten met eten of verteren daarvan, hoofdpijn etc.

Startpunt is de zo specifiek mogelijk te onderzoeken wat je huidige situatie is. Vandaar kunnen we dan onderzoeken wat het is dat je graag naar toe zou willen. Zelfs als dat is, overal behalve hier. Waar je graag naar toe zou willen is meestal een piketpaaltje wat zich verplaatst naarmate je verder in je proces komt.

Methodes kunnen verschillen, afhankelijk van de startplaats van dat moment. Ze zijn allemaal gericht op het creëren van meer helderheid. Dit kan door het creëren van bewustzijn over wat zich van binnen afspeelt. Dit kan ook door jezelf in beweging te brengen en te onderzoeken wat er van daaruit boven komt. Meestal betreft het een combinatie van beide bewegingen. Specifieke methodes zijn gesprekstechnieken, meditaties, visualisatie, opstellingen of lichaamsgerichte therapie link.

Opstellingen? Een opstelling is letterlijk wat het woord zegt. Je gebruikt voorwerpen of personen om een situatie waar je in zit voor je ‘op te stellen’.  Zo kun je bijvoorbeeld je gezin van herkomst opstellen, je relatie met je partner, je werk, maar ook meer abstracte thema’s zoals je keuze om wel of niet een huis te kopen. Meestal neem je in het proces de plaats in van één van de keuzes, objecten of personen. Op deze manier kun je nieuwe kanten ervaren. Je krijgt andere inzichten en kunt van daaruit andere keuzes maken.

Lichaamsgericht? Lichaamsgerichte therapie combineert de kracht van het hoofd met de wijsheid van de rest van het lichaam. Het maakt gebruik van gesprekken, en het brengt het lichaam letterlijk in beweging.  Intentie van het lichamelijke oefeningen is om in de ervaring te werken in plaats van er over te praten. Dat maakt het dat juist lastig om met woorden uit te leggen. Omdat het helemaal gebaseerd is op ervaren. Je gebruikt wel woorden maar plaatst de ervaring op de eerste plaats. Je begeeft je in de ruimte die voor het denken ligt, waar het leven gebeurt. Meer weten over deze lichaamsgerichte aanpak? [Klik hier]

Doel: Het doel is afhankelijk van je vraag. Kern is dat je je levendiger voelt, meer kracht en energie om je eigen leven vorm te geven. Je wordt minder afhankelijk van andere mensen of situaties om jezelf gelukkig te voelen. Je gaat makkelijker om met tegenslagen en houdt beter je balans. Je intuïtie neemt toe omdat je beter weet wie je zelf bent en wat je wilt. Je bent vrijer in het maken van keuzes, weet wat je nodig hebt om gelukkig te zijn en wat je moet doen om daar te komen.

Lengte van het traject is lastig in te schatten en afhankelijk van de vraag en de ontwikkeling. We beginnen meestal met vijf sessies en plannen momenten in waarin we samen de stand van zaken bekijken. Je geeft zelf het tempo aan en houdt ten alle tijde de leiding.

Investering

Prijzen voor therapie en coaching zijn gelijk.

Prijs voor particulieren
Intake: € 35,- (inclusief 21% btw) voor 30 minuten.
Sessie: € 59,- (inclusief 21% btw) voor 60 minuten.

Prijs voor zakelijk
Wanneer jij of je werkgever de sessies fiscaal af kunt trekken.
Intake: € 55,- (inclusief 21% btw) voor 30 minuten.
Sessie: € 85,- (inclusief 21% btw) voor 60 minuten.

Informeer naar de mogelijkheden als je beperkte middelen hebt maar wel graag aan de slag zou gaan.

Scroll to Top